Julie Mabilde

 • Ademruimte in de verdichtende stad

  16 juli 2021 door

  Stad na corona? Sinds de eerste, strenge lockdown als gevolg van de coronacrisis, toen we gedurende enkele weken slechts voor essentiële verplaatsingen de wagen van stal konden halen en voor ontspanning aangewezen waren op de eigen buurt, zijn velen zich beter bewust geworden van het belang van een kwaliteitsvol en gevarieerd ingericht publiek domein in… Meer informatie

 • Tussen droom en werkelijkheid

  19 december 2020 door

  Naar meer kwaliteit en diversiteit in het Vlaamse woonlandschap. Tijdens een debat over duurzame mobiliteit, ongeveer een jaar geleden, kreeg ik bij het begin van het gesprek, om het ijs te breken, een blad papier in handen geduwd met daarop in koeien van letters mijn mobiscore. U weet wel, die mobiscore die naar voorbeeld van… Meer informatie

 • Van Leefstraten naar Leefbuurten

  10 december 2020 door

  In het kleine en dicht bebouwde Vlaanderen leggen uitdagingen op het vlak van mobiliteit, klimaat en kwaliteitsvol wonen een claim op dezelfde, beperkt beschikbare ruimte. In het verkennend onderzoek naar Leefbuurten onderzochten we hoe we die uitdagingen op een geïntegreerde manier kunnen aanpakken. Het onderzoeksproject Leefbuurten is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester en… Meer informatie

 • De verkaveling voorbij. Een diversiteit aan woondromen.

  18 augustus 2020 door

  Een van de speerpunten in het Meerjarenprogramma 2017-2020 van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck was de transformatie van ons woonlandschap. Het onderzoeks- en tentoonstellingsproject Voorbij de verkavelingsdroom ging op zoek naar antwoorden. Drie ontwerpteams werkten alternatieve woontypologieën uit voor dorpskernen, steden en (goed gelegen) verkavelingen. Hoe kunnen we, via de inzet van ontwerp en een… Meer informatie

 • Een klimaatrobuust woonlandschap: verdichten en herverdelen

  21 november 2019 door

  De manier waarop we wonen in Vlaanderen heeft een enorme impact op milieu en klimaat, en kosten en baten zijn volledig uit evenwicht. We moeten onze bebouwde omgeving dus herdenken: verdichten, in steden, stadsranden, en nabij knooppunten van openbaar vervoer, maar op zo’n manier dat ook de lusten en lasten solidair gedragen worden. Daarom is… Meer informatie

 • Brussel, compacte stad

  12 september 2019 door

  Brussel is een compacte stad. Deels uit noodzaak: de stad zit geprangd in een strak keurslijf, ingesnoerd door Vlaanderen en de Ring, terwijl de bevolking van Brussel steeds toeneemt en de woonnood al groot is. Maar Brussel als compacte stad is ook een bewuste beleidskeuze: het is de keuze voor een stad van nabijheid, een… Meer informatie

 • A+ special over Brussel.

  3 juli 2019 door

  De eerste speciale uitgave van architectuurtijdschrift A+, een editie gewijd aan Brussel, is net uit. Ik schreef voor dit nummer een artikel over Brussel, compacte stad. Het tijdschrift kan besteld worden via de website van A+.

 • De stadsrand herverkavelen

  24 juni 2019 door

  Tussen nu en 2050 komen er in Vlaanderen 450.000 huishoudens bij die alle een plek moeten vinden op de woonmarkt. Die demografische groei moeten we verzoenen met de ambities van het ruimtelijk beleid om te verdichten rond kernen, met de noodzakelijke omslag richting duurzame mobiliteit en een klimaatrobuuste ruimte, met veranderende gezinssamenstellingen en vergrijzing, met… Meer informatie

 • Hier kan over gepraat worden. Kan onderhandelingsstedenbouw tot meer ruimtelijke kwaliteit leiden?

  24 juni 2019 door

  In zijn meerjarenprogramma pleit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck voor een doelmatiger publiek opdrachtgeverschap en ondernemerschap. Willen we tot meer ruimtelijke kwaliteit, verdichting en maatschappelijke meerwaarde komen, dan moeten publieke actoren en lokale overheden vertrouwd raken met de ondernemerslogica van de bouw- en vastgoedmarkt. Zo kan de overheid, met meer kennis en als een evenwaardiger… Meer informatie

 • Smart Mobility. Het domein van ‘disruptieve’ techneuten of van ‘visionaire’ architecten?

  23 juni 2019 door

  Visionaire toekomstbeelden Technologische vernieuwingen in mobiliteit hebben in het verleden heel wat visionairen en architecten verleid tot het uittekenen van de meest fantastische en radicale toekomstbeelden. De enorme groei in verkoop van personenwagens in de eerste helft van de vorige eeuw en de daarvoor nieuw aangelegde snelwegen inspireerden architecten tot het ontwikkelen van nieuwe stadsmodellen.… Meer informatie

 • Leven na het fossiele expressionisme. Hoe krijgen de energielandschappen van morgen vorm?

  23 juni 2019 door

  Eind 2016 en begin 2017 organiseerden IABR, Architecture Workroom, het Team Vlaams Bouwmeester en VRP zeven werk- en debatsessies onder de ambitieuze titel Designing the Future. Daarin gingen we op zoek naar een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst. De energietransitie als ruimtelijke opgave was het onderwerp van één van die sessies.… Meer informatie

 • Open ruimte en verstedelijking: een tegenstelling?

  23 juni 2019 door

  Een vrijstaande woning met zicht op groen is een vaak gekoesterde droom. Maar op een beperkt, verstedelijkt grondgebied als Vlaanderen blijft er, als gevolg van die droom, haast geen open ruimte over. Toch kun je die droom niet zomaar verbieden. Een blik op de alternatieven. De droom van wonen op de buiten werd nadrukkelijk gepromoot… Meer informatie

 • Metropolitan Landscapes. Het ongekend potentieel van open ruimte in Brussel en de rand.

  23 juni 2019 door

  Ruimte is voortdurend in verandering. Ook de open ruimte in Brussel en omgeving verandert continue onder impuls van vele actoren en projecten. Eerder dan die veranderingen passief te ondergaan, bezit open ruimte heel wat capaciteiten om een actieve, sturende en structurerende rol op te nemen in de kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze verstedelijkte ruimte. Maar die… Meer informatie

 • Metropolitaan landschap als coalitie

  23 juni 2019 door

  Onder impuls van vele actoren en projecten verandert de open ruimte in Brussel en omgeving voortdurend. Eerder dan die veranderingen passief te ondergaan, bezit open ruimte heel wat capaciteiten om een actieve en structurerende rol op te nemen in een kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze verstedelijkte ruimte. Dat uitgangspunt vormde de basis van het studiewerk binnen… Meer informatie

Alle berichten weergeven

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.