De verkaveling voorbij. Een diversiteit aan woondromen.

Een van de speerpunten in het Meerjarenprogramma 2017-2020 van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck was de transformatie van ons woonlandschap. Het onderzoeks- en tentoonstellingsproject Voorbij de verkavelingsdroom ging op zoek naar antwoorden. Drie ontwerpteams werkten alternatieve woontypologieën uit voor dorpskernen, steden en (goed gelegen) verkavelingen. Hoe kunnen we, via de inzet van ontwerp en een […]

A+ special over Brussel.

De eerste speciale uitgave van architectuurtijdschrift A+, een editie gewijd aan Brussel, is net uit. Ik schreef voor dit nummer een artikel over Brussel, compacte stad. Het tijdschrift kan besteld worden via de website van A+.

De stadsrand herverkavelen

Tussen nu en 2050 komen er in Vlaanderen 450.000 huishoudens bij die alle een plek moeten vinden op de woonmarkt. Die demografische groei moeten we verzoenen met de ambities van het ruimtelijk beleid om te verdichten rond kernen, met de noodzakelijke omslag richting duurzame mobiliteit en een klimaatrobuuste ruimte, met veranderende gezinssamenstellingen en vergrijzing, met […]

Hier kan over gepraat worden. Kan onderhandelingsstedenbouw tot meer ruimtelijke kwaliteit leiden?

In zijn meerjarenprogramma pleit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck voor een doelmatiger publiek opdrachtgeverschap en ondernemerschap. Willen we tot meer ruimtelijke kwaliteit, verdichting en maatschappelijke meerwaarde komen, dan moeten publieke actoren en lokale overheden vertrouwd raken met de ondernemerslogica van de bouw- en vastgoedmarkt. Zo kan de overheid, met meer kennis en als een evenwaardiger […]

Smart Mobility. Het domein van ‘disruptieve’ techneuten of van ‘visionaire’ architecten?

Visionaire toekomstbeelden Technologische vernieuwingen in mobiliteit hebben in het verleden heel wat visionairen en architecten verleid tot het uittekenen van de meest fantastische en radicale toekomstbeelden. De enorme groei in verkoop van personenwagens in de eerste helft van de vorige eeuw en de daarvoor nieuw aangelegde snelwegen inspireerden architecten tot het ontwikkelen van nieuwe stadsmodellen. […]

Leven na het fossiele expressionisme. Hoe krijgen de energielandschappen van morgen vorm?

Eind 2016 en begin 2017 organiseerden IABR, Architecture Workroom, het Team Vlaams Bouwmeester en VRP zeven werk- en debatsessies onder de ambitieuze titel Designing the Future. Daarin gingen we op zoek naar een gedeelde agenda voor het ontwerpen aan een betere toekomst. De energietransitie als ruimtelijke opgave was het onderwerp van één van die sessies. […]

Open ruimte en verstedelijking: een tegenstelling?

Een vrijstaande woning met zicht op groen is een vaak gekoesterde droom. Maar op een beperkt, verstedelijkt grondgebied als Vlaanderen blijft er, als gevolg van die droom, haast geen open ruimte over. Toch kun je die droom niet zomaar verbieden. Een blik op de alternatieven. De droom van wonen op de buiten werd nadrukkelijk gepromoot […]

Metropolitan Landscapes. Het ongekend potentieel van open ruimte in Brussel en de rand.

Ruimte is voortdurend in verandering. Ook de open ruimte in Brussel en omgeving verandert continue onder impuls van vele actoren en projecten. Eerder dan die veranderingen passief te ondergaan, bezit open ruimte heel wat capaciteiten om een actieve, sturende en structurerende rol op te nemen in de kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze verstedelijkte ruimte. Maar die […]